Contact

Naam Functie Telefoon E-mail
Tiedo Tinga voorzitter voorzitter@schaatstrainingbolsward.nl
Pauline Wetting secretaris secretariaat@schaatstrainingbolsward.nl
Menno Poelstra penningmeester 06-51601797 penningmeester@schaatstrainingbolsward.nl
Richard Teppema ledenadministratie ledenadministratie@schaatstrainingbolsward.nl
Jacob Heslinga technische staf j.heslinga@planet.nl
Gerard Wierda vertrouwenscontactpersoon
Aggie Walsma vertrouwenscontactpersoon

Adres secretariaat:

Turfkade 25, 8701 JL Bolsward